Vásárlás

VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI 

Általános üzleti feltételek
Nem vagyunk web áruház, de van lehetőség vásárlásra. Fulltone Bt. kizárólag az alább megadott általános üzleti feltételek szerint értékesít, amelyet az Önök által küldött megrendelésükkel elfogadottnak tekintenek. Cégünknek küldött megrendelés a vásárló számára kötelező érvényű. Az eladó nem vállal felelősséget azokért a tévedésekért, amelyeket a vásárló fél követ el a megrendelő lap kitöltésénél. Megrendelésre kizárólag fulltonehangszer@gmail.com e-mailben küldött megrendelő alapján van lehetőség.

Adásvételi szerződés létrejötte
Kötelező érvényű szerződéses kapcsolat a szerződő felek között megkötött adásvételi szerződés alapján jön létre, amelyhez a következő dokumentumok szükségesek:
a vevő e-mailben küldött megrendelése, melynek tartalmaznia kell az árunak áruházban megjelölt adatait, a megrendelt mennyiséget, valamint a szállítási címet, az eladó által kibocsátott rendelés visszaigazolását, ármegjelöléssel együtt.

Árak
Az árak tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót (ÁFA).

Nem tartalmazzák azonban a szállítási költséget.
Az áruházban szereplő valamennyi termék árváltoztatásának jogát fenntartjuk.

Fizetési feltételek
Utánvétel esetén az áru kifizetése a termék átvételekor készpénzzel történik.
Átutalással történő fizetés esetén az áru ellenértéke a rendelés leadásakor esedékes, az áru csak a vételár beérkezése után kerül kiszállításra. Amennyiben a megvásárolt termékek ellenértéke 10 napon belül nem érkezik meg számlánkra, a megrendelést töröljük.

Más fizetési mód csak kölcsönös megállapodás esetén lehetséges. Az áru a teljes vételár kiegyenlítéséig a Fulltone Bt. tulajdonát képezi, sem zálogul, sem fedezetül nem szolgálhat.

Teljesítés helye, szállítási feltételek
A szállítás a vevő által megadott magyarországi címre történik. A teljesítés helyét (szállítási címet) tehát az Önök által leadott megrendelés alapján határozzuk meg.
Az áru szállításáról a megadott címre: – utánvéttel történő fizetés esetén – az eladó gondoskodik. Ebben az esetben a vevő a szállítónak fizeti ki az áru ellenértékét és a szállítási költséget.
Az áru sérülésének kockázatát az átvétel pillanatától a vevő viseli.

Szállítási határidő
Az áruházban kiválasztott és megrendelt terméket a vevő a lehetőség szerint 10 munkanapon belül (amennyiben a termék raktáron van, pár napon belül) megkapja.

Ha a gyors lebonyolítás érdekében előnyös, külön kérésre részszállításokat teljesíthetünk.

Kifogások, reklamációk
Mennyiségi, minőségi hibák reklamációját a vevő az áru kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül köteles bejelenteni. A reklamációt telefonon és írásban egyidejűleg kell benyújtani.
Amennyiben a szerződő felek másképp nem rendelkeznek, a reklamáció nincs befolyással a teljes számlázott összegre vonatkozó fizetési kötelezettségre.
Reklamáció esetén a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket a vevő viseli.

Részletesebben a kereskedelem részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben tájékozódhat.

Általános garancia
A garancia csak olyan sértetlen termékre vonatkozik, amelyek gyári- vagy anyaghiba következtében váltak működésképtelenné. 12 hónapos garancia vonatkozik az említett termékekre, amely az áru átvételétől kezdve számít.
Nem vállalunk garanciát kopásért, törésért, helytelen használatból, beépítés vagy átalakítás, egyéb idegenkezűségből adódó vagy gondatlanság következményeképpen okozott károkért. Az elektronikus alkatrészek beépítését kizárólag szakember végezheti, saját felelősségére.

A garancia továbbá nem vonatkozik túlterheltség, valamint mechanikai behatás miatt tönkrement alkatrészekre, az így előidézett károkért és működési kiesésekért felelősséget nem vállalunk, a garanciakötelezettség kizárólag magára a termékre korlátozódik!

Reklamáció esetén a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a vevő viseli.

Szavatossági igényeit az alábbi címen érvényesítheti:

1142 Budapest Erzsébet Királyné útja 65.

Fulltone Hangtechnika

e-mail: fulltoneszerviz@gmail.com

Adatvédelem
A megrendelő a regisztrációs email kitöltésével az ott szereplő személyes adatokra vonatkozó adatfeldolgozási és -kezelési feltételeket elfogadja. A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik személynek nem adjuk ki.

A szerződéses viszonyból származó valamennyi jogvita tekintetében a felek kikötik és alávetik magukat a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.